Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss, og me ynskjer å vera opne og tydelege om korleis me behandlar dine personopplysningar når du besøker nettstaden vår bygdalarm.no. Denne personvernerklæringa forklarar kva informasjon me samlar inn, kvifor me samlar den inn, korleis me brukar ho og korleis me beskyttar ho.

Innsamling av personopplysningar
Når du besøker bygdalarm.no samlar me inn visse opplysningar automatisk for å forbetra nettstaden og gje deg ei betre oppleving. Desse opplysningane kan inkludera di IP-adresse, nettlesartypane og -versjonane, typen eining, operativsystem, besøkte sider og tidspunktet for besøka.

Informasjonskapslar (Cookies)
Me bruker informasjonskapslar (cookies) på nettstaden vår for å forbetra brukaropplevinga di. Ein informasjonskapsel er ei lita tekstfil som vert lagra på di eining når du besøker nettstaden. Me bruker informasjonskapslar til å hugsa innstillingane dine og gje deg tilpassa innhald. Du kan velja å godta eller avvisa informasjonskapslar i nettlesarinnstillingane dine.

Eksterne lenker
På bygdalarm.no finn du lenker til eksterne nettstader for billettkjøp og påmelding av frivillige til festivalen. Merk deg at desse nettstadene har sine eigne personvernerklæringar, og me er ikkje ansvarlege for deira praksis når det gjeld personvern. Me oppmodar deg til å lesa personvernerklæringane deira før du gir frå deg personopplysningar.

Vern av personopplysningar
Me tek ditt personvern på alvor og set i verk tryggleikstiltak for å beskytta dine personopplysningar mot uautorisert tilgang, endring eller sletting. Me avgrensar også tilgangen til personopplysningane til våre tilsette og tenesteleverandørar som treng tilgang for å kunne utføra oppgåvene sine.

Deling av personopplysningar
Me deler ikkje dine personopplysningar med tredjepartar utan ditt samtykke, med mindre det er naudsynt for å oppfylla lovpålagde forpliktingar eller for å beskytta våre rettar, eigedom eller tryggleik.

Endringar i personvernerklæringa
Me reserverer oss retten til å oppdatere eller endra denne personvernerklæringa frå tid til annan. Eventuelle endringar vil tre i kraft umiddelbart etter at den reviderte personvernerklæringa er lagt ut på nettstaden. Me oppmodar deg til å gjennomgå personvernerklæringa jamleg for å halde deg oppdatert om eventuelle endringar.

Sjå opp, sjå fram, sjå på Kvam!
Norheimsund ligg idyllisk til på nordsida av Hardangerfjorden i Kvam Herad. Dersom du ikkje veit kor det ligg kan du søkja på kartsidene til www.gulesider.no. Sjølve festivalområdet ligg sentralt i Norheimsund, på nedsida av vegen eit par hundre meter i retning Tørvikbygd frå busshaldeplassen. Det vil vera godt synleg festivalhelga.

Matservering
Me ynskjer eit lokalt tilsnitt på matprofilen! Det vert servert god lokalforankra mat på festivalområdet. Me baserer menyen på råvarer frå lokale leverandørar i heile Hardanger.

Vatn
Det vert sett ut stasjonar der ein kan forsyna seg av friskt vatn.

Aldersgrense
Det er 18 års aldersgrense på Bygdalarm. Dette er ei absolutt grense og me tillèt ingen under 18 år inn på festivalområdet.

Armband
For å koma inn på festivalområdet må du ha gyldig festivalarmband. Dette får du ved inngangen til festivalområdet mot å visa gyldig billett.

Opningstider/konsertstart
Porten til festivalområdet opnar kl 17.00 både fredag og laurdag. Fyrste band går på scena kl 18.00 presis. Grunna krava om offentleg ro er siste konsert ferdig kl 23.00 båe dagar. Samstundes opnar dørene i Klubblarm-lokala. Det vil verta god skilting mot desse under festivalhelga. Klubblarm stengjer kl 02.30.

Betaling
Me samarbeidar medTicketCo om betalinga. I appen TicketCoWallet har du ein eigen QR-kode du fyller pengar på og betalar med. Superkjapt og enkelt! Om du ikkje vil bruke app, får du eit kort med QR-kode på på festivalområdet, og kan fylle på og betale med det. Uansett kva du vel, får du sjølvsagt tilbake pengane du ikkje brukar, og det er sjælvsagt ingen ekstra utgifter!

Transport
Det vil gå bussar frå haldeplassen etter at arrangementa er over.

I 2022 introduserar me ein ny klubbscene; Tyst! Tyst ligg i Øystese, 5 km austover inn fjorden. Det vil gå shuttle-buss frå Norheimsund-Tyst etter siste konsert på bygdalarmplenen. Festivalpass=bussbillett på denne bussen.

Frå klokka 00:45-01:45: bussar i skytteltrafikk til Øystese

02:00: Buss til Tørvikbygd

02:45: Buss til Ålvik

Bjølvefossen sponsar bussturane, så du treng berre betale 60 kroner!

Men du må kjøpe billett på nettet. Det kan du like godt gjere med det same. TRYKK HER!

Dei som har kjøpt billett på førehand vert prioriterte.

Miljø
Me ynskjer å ha ein god miljøprofil på festivalområdet og vonar du kan bidra til det. Det vil verta utplassert fleire miljøstasjonar på festivalområdet og me set pris om publikum kan hjelpa til å halda området fritt for avfall.

Tryggleik
Til beste for både publikum og artistar har festivalen stor fokus på tryggleik. Eit stort lag av vakter vil til ei kvar tid vera på området. Dei ber gule vestar. Det lokale Røde Kors vil også vera representert, likeins politiet. Me gjer merksam på at det kan oppstå press framom scena. Me legg difor ned totalforbod mot stagediving og crowdsurfing.

Fylgjande ting er ikkje tillete å ta med inn på festivalområdet:
- Paraply
- Mat og drikke
- Flasker og termosar
- Grill (også eingongsgrill)
- Knivar og andre skarpe/fårlege gjenstandar
- Profesjonelt foto-, video- og lydopptaksutstyr
- Hundar og andre kjæledyr
- Campingutstyr (stolar, bord, telt etc.)

Andre gjenstandar som av openberre grunnar ikkje bør medbringast på området. Bruk sunt bondevit!
Vesker og ryggsekker vil verta undersøkt ved inngangen, og forbodne gjenstandar vert konfiskert.

Fotografering
På Bygdalarm likar me å ta bilete av det flotte publikummet. Bygdalarm vil publisera bileta i eigne kanalar. I tillegg føreheld me oss retten til å dela bileta med våre samarbeidspartnarar som kan bruka bileta i relaterte Bygdalarm-samanhengar. Dersom du ikkje ynskjer å verta teken bilete av, ta kontakt med arrangør på førehand.

Bygdalarm har ikkje eigen festivalcamp. Men det er fleire overnatiingsmoglegheiter i området. Me samarbeider med Hardanger Feriesenter, Oddland Camping og Vågen rom- og hytteutleige om hytteleige. Dei ligg alle innan 5 km frå festivalområdet. I tillegg er Thon Hotell Sandven eit godt alternativ.

Hardanger Feriesenter tilbyd også 25 rimelege teltplassar. Booking av desse skjer etter fyrstemann til mølla-prinsippet. Kontakt Feriesenteret direkte på tlf 98422424 eller straumpost feriesenter@gmail.com. Me oppmodar om å tinga på førehand for å sikra seg teltplass.

NB! Ver tidleg ute!

Reisemål Hardangerfjord og Visit Kvam har i tillegg godt oversyn både for hytter, hotell og camping.

Postadresse: Sandvenhagen 39, 5600 Norheimsund

Styret:

Festivalsjef
Ida Sørheim,  ida@bygdalarm.no ,
Tel: (0047) 92085054

Artistansvarleg
Andrea Skar Ones: andrea@bygdalarm.no

Produsent/Teknisk ansvarleg:
Alvin Vestrheim:  alvin@bygdalarm.no

Operativ vakt- og områdesjef:
Ole Dominicus Storaas Ones:  ole@bygdalarm.no

Område- og baransvarleg:
Frank Jacobsen: skjenk@bygdalarm.no

Økonomiansvarleg:
Marte Neteland:  marte@bygdalarm.no

Frivilligansvarleg:
Sigbjørn Rykkje:  sigbjorn@bygdalarm.no

Booking:
Kirsti Aksnes:  kirsti@bygdalarm.no
Tel: (0047) 452 43 491

Presseansvarleg:
Torstein Norheim

Det vert ikkje skipa Lurkalarm i 2022; me treng frivillege for å halde tak i dette. Saknar du Lurkalarm og ønskjer å bidra til at Lurkalarm ser dagens ljos i 2023? Skriv til oss på frivillig@bygdalarm.no

Lurkalarm er Bygdalarm sin trivelige versjon av Norseman – eit triathlon med fokus på friske, fysiske utfordringar i vestlandsk naturidyll, kombinert med enormt god stemning. Konkurransen er velegna for deg som likar kaldt vatn, motbakkesykling og springing i lett kupert terreng på mjukt underlag. Målet er å samle både dei aller seigaste så vel som dei aller blidaste.

Triathlonet er ope for alle, og det er førstemann til mølla som sikrar seg plass blant dei 30 individuelle og dei 10 laga (3 per lag) som får plass. Vær kjapp på labben, då Lurkalarm dei siste åra har vore meir enn fulltekna. Me skil mellom damer og menn i individuell klasse, medan det i lagklassen er fritt fram for å mikse. Ein må ha eigen sykkel, samt eiga våtdrakt (valfritt) til symjinga.

Hovudvinsten er ein etterkvart særs tradisjonsrik og gjev linjelurk. Ein lurk er ein avskava bjørkekjepp og nettopp denne lurken er av sorten vandre-lurk som vinnaren sjølv må bera 1000 høgdemeter opp på fjellet Skrott før ein får rissa inn namnet sitt. Åstaden for seremonien er naturperla Breidablik. Riss-meister er Anton Froastad.

Trasé: Triathlonet startar med symjing i fjorden (omlag 150 meter) frå Øystesetranda til enden av fjøra nedanfor festivalområdet. Etter ein frisk start hiv ein seg på sykkelen og trakkar seg oppover asfalten (5 km langs Fitjedalsvegen) i retning Klypeleitet, som markerer starten på Sogestien og siste etappe. Frå Klypeleitet gjenstår 4 km springing på sti langs vestsida av Fitjedalsvatnet inn til målpassering på Fete innerst i Fitjadalen. Når alle 60 har passert måltreken vert det enkel matservering og utdeling diplom til alle utøvarane på Blekeld.

Premiefest: Offisiell premieutdeling i Holmatun om kvelden. Her vert det kåring av ”Årets Lurk” og Årets Lurkalaug”. Det vert også quiz og servering av mat og drykk.

Bygdalarm vart arrangert fyrste gong 6. og 7.juli 2007. Ideen om ein musikkfestival i Hardanger hadde vore der lenge, og no vart det endeleg av.

Arbeidstittelen var "Føling i floren". Tanken var å fylla eit kulturelt vakuum som har vore gjeldande i regionen ved å arrangera eit spenstig populærmusikkarrangement i storslagne omgjevnader.

Om organisasjonen
Bygdalarm er skipa som ein frivillig organisasjon og er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 990 920 567. Utanom festivalen skipar me til konsertar av høg kvalitet gjennom heile året på ulike stader i Kvam.

Profil
Fenalår og deilegpop til folket! Musikalsk ynskjer me halda ein spissa profil og presentera ulike artistar med ulikt musikalsk uttrykk tett knytt opp mot sjangrane indiepop, rock, elektronika og funk. Me ynskjer fletta saman det beste innanfor urban populærmusikk med dei mest storslagne og rurale omgjevnadane på Vestlandet. Bygdalarm skal vera ein arena for så veletablerte artistar som nye. Totalt ynskjer me å skapa ei heilskapeleg konsertoppleving for publikum i uformelle og innhesja råmer. Samstundes legg me stor vekt på å syta for artistane sitt ve og vel slik at dei sit att med ei god festivaloppleving. Som vertskap for eit slikt arrangement har me fokus på tryggleik og nyttar store ressursar på det. I tillegg syter me for gode fasilitetar på festivalområdet med god og lokal matservering.

Artistliste tidlegare år

2015: http://bygdalarm.no/2015/program/
2014: http://bygdalarm.no/2014/program/
2013: http://bygdalarm.no/2013/program/
2012: http://bygdalarm.no/2012/program/
2011: http://bygdalarm.no/2011/program/
2010: http://bygdalarm.no/2010/program/

2009:
Ash (UK)
Melody Club (SWE)
Florence Valentin (SWE)
Side Brok
The School
Mammut (ISL)
Pony the Pirate
My Little Pony
DJ Asbjørn Slettemark
Across the Pond DJs (UK/N)
MAO
Funktioneers
Get Dancy!
Trondheim Elektroverksted
DJ Skatebård

2008:
Datarock
Superfamily
I`m from Barcelona (SWE)
Real Ones
Heros & Zeros
A Boy Named Sue feat Nan Espeseth
Professor Pez
Cats on Fire (FIN)
Gjerstad Funk- og Fiskarlag
The Foggy Few
DJ Sloppy Joe
Indiegranskauen

2007:
Odd Nordstoga
Dark Side of the Wall
Heidi Marie Vestrheim
Sgt Petter
Brut Boogaloo
Major Parkinson
Herr Nilsson
The Alexandria Quartet
Orbo & the Longshots
Esther
DJ Skatebård
DJ Brit Brastuff
DJ Draugen