14/4/2021

Silvana Imam

Silvana kjem til bygda!

Silvana Imam er meir enn den rå musikken sin, ho er ei heil rørsle. Den litauisk-syrisk-svenske artisten har teke plass i offentlegheita med både musikken og meiningane sine, og som ho seier sjølv, Silvana Imam er di stemme, dine knytta nevar. 

Ho har turnert verda rundt, gir ut bok og det er nyss kome ut ein dokumentar om ho. Dette vert ei oppleving utanom det vanlege. Og me er heilt einige, Silvana si stemme er vår stemme. Det skal kunna høyrast heilt til andre sida av fjorden når ho står på Bygdalarmscena!

FOTO: Pierre Bjork