14/4/2021

Refusjon for TicketCo-kort!

Om du brukte TicketCo-kort i helga og har pengar til overs, kan du maile ingvild@bygdalarm.no med kortnummeret på TicketCo-kortet og kontonummer for å få refundert dei.

Hugs å melde ifrå innan måndag 9.juli klokka 12!