14/4/2021

Littlarm-tekstane

Mange har spurt etter Littlarm-tekstane, og dei skal de sjølvsagt få!

Vinnaren var Kristi Guldberg sin versjon av Famous Blue Raincoat med tittel Burberrykåpa. Av dei 72 (!) innsendte bidraga skilde dette bidraget seg ut med at det sto på alle i juryen si kortliste. Guldberg var dermed ein udiskutabel vinnar blant mange utruleg gode bidrag.

DEI UTVALDE LEONARD COHEN-TEKSTANE med gjendikting og original

Dans med meg frå først til sist

Gjendikta av Sigmund Voll Ådnøy
(original: ”Dance me to the end of love” frå Various Positions)

Dans med meg til suset av ein freidig fiolin
Dans med meg i mørkeret så livsens lys kjem inn
Løft meg lett, du er mi due og eg er din kvist
Dans med meg frå først til sist
Dans med meg frå først til sist

Ven, få sjå din venleik no, for vitnet vårt er vekk
Eg er tørr, så renn igjennom; ver for meg min bekk
Syn meg sakte det eg berre ensa kort og trist
Dans med meg frå først til sist
Dans med meg frå først til sist

Dans med meg til brurevigsel, dans med meg i ring
Dans med meg så sart du kan og heilt til eg får sting
Vi har byrja brått, men bra; det går med leik og list
Dans med meg frå først til sist
Dans med meg frå først til sist

Dans med meg til livmorlause skapningar og kryp
Hald meg tett og kyss meg kjapt og grip meg med ditt nyp
Gi oss rom, ja, herberg oss, vi kjem frå hist og pist ...
Dans med meg frå først til sist

Dans med meg til suset av ein freidig fiolin
Dans med meg i mørkeret så livsens lys kjem inn
Siste indre nærmar seg, no trør vi over rist*
Dans med meg frå først til sist
Dans med meg frå først til sist
Dans med meg frå først til sist

*) trø over rist: setje eine foten over rista på den andre når ein skeisar (i ein sving). Kjelde: Nynorskordboka (Språkrådet/UiB)

Originaltekst:

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic 'til I'm gathered safely in Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Oh let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every thread is torn
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Touch me with your naked hand or touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Steg på veg mot deg

Gjendikta av Brynjulf Stige
(original: ”Coming Back To You” frå Various Positions)

Eg kjenner alltid smerte i det
Kinn eg vende bort
Eg skulle kalla på deg, men eg
Får det ikkje gjort
Eg ser deg i kvart andlet,
Dei spør meg støtt om det
Å leve heilt åleine, er eit
Steg på veg mot deg.

Dei riv det gamle bruket ned, mens
Gjelda veks seg stor
Og eg slepp ikkje lenger til der
Graset står og gror
Eg gløymer vårens vindar
Og at eg er på veg
Eg stretar og eg kjempar mot kvart
Steg på veg mot deg.

Så les dei sakte dommen min
Eg er dømd til kvart eit steg
Kvar mil eg går i einsemd er eit
Steg på veg mot deg.

Dine auge speglar mange håp, og
Fleire vil det bli
Som søkjer etter nattelys på
Kvar sin mørke sti
Og eg går same vegen
Eg lengtar etter fred
Der eg ikkje lenger plagast av kvart
Steg på veg mot deg.

Og skjelv eg som eit ospelauv, når eg
Kviler bak din rygg
Er alt slik det ein gong alltid var, om du
Snur og gjer meg trygg
Eit lite ord er alt eg treng
For å vite at eg er med
Og ikkje lenger stryk i frå kvart
Steg på veg mot deg.

Originaltekst:

Maybe I'm still hurting
I can't turn the other cheek
But you know that I still love you
It's just that I can't speak
I looked for you in everyone
And they called me on that too
I lived alone but I was only
Coming back to you

Ah they're shutting down the factory now
Just when all the bills are due
And the fields they're under lock and key
Tho' the rain and the sun come through
And springtime starts but then it stops
In the name of something new
And all the senses rise against this
Coming back to you

And they're handing down my sentence now
And I know what I must do
Another mile of silence while I'm
Coming back to you

There are many in your life
And many still to be
Since you are a shining light
There's many that you'll see
But I have to deal with envy
When you choose the precious few
Who've left their pride on the other side of
Coming back to you

Even in your arms I know
I'll never get it right
Even when you bend to give me
Comfort in the night
I've got to have your word on this
Or none of it is true
And all I've said was just instead of
Coming back to you

 

Skumringssull

Gjendikta av Jon Grepstad
(original: ”Lullaby” fråOld Ideas)

Sov, kjære, sov
Sjå, dagslyset svinn  
Det mumlar i skog
Det kviskrar av vind  

Om din hug er tung  
Så kvil i min song      
Om di natt er lang
Høyr min skumringssull    
Høyr min skumringssull

Og ei mus åt opp hipp  
Og ein katt åt opp happ  
Og no sit dei til bords
Og dei sullar i kor      

Om din hug er tung  
Så kvil i min song      
Om di natt er lang
Høyr min skumringssull  
Høyr min skumringssull

Sov, kjære, sov
Ein morgon veks til
Det mumlar i skog
Og kviskrar av vind

Om din hug er tung  
Så kvil i min song    
Om di natt er lang
Høyr min skumringssull  
Høyr min skumringssull  

Originaltekst:

Sleep baby sleep  The day’s on the run
The wind in the trees Is talking in tongues

If your heart is torn I don’t wonder why
If the night is long Here’s my lullaby Here’s my lullaby

Well the mouse ate the crumb
Then the cat ate the crust
Now they’ve fallen in love
They’re talking in tongues

If your heart is torn
I don’t wonder why
If the night is long
Here’s my lullaby

Here’s my lullaby

Sleep baby sleep
There’s a morning to come
The wind in the trees
they’re talking in tongues

If your heart is torn
I don’t wonder why
If the night is long
Here’s my lullaby
Here’s my lullaby

Gå ikkje heim med ein harding

Gjendikta av May Linn Clement og Odd H. Opdal
(original: ”Don´t go home with your hard-on” frå Death of a Ladies Man)

Eg vart fødd i ein siderkjellar
Far min han var storbonden sjøl
For mor mi vart det seine kveldar
Ho drakk ikkje tå fingerbøl  x 5

(Ho sa) gå ikkje heim med ein harding
Han vil berre gjera deg sprø
Du kan ikkje rista han av deg
Du kan ikkje hiv'an på sjø  x 4

Eg har vore langt nere i Grove
Stått på kne på kaien mang ein kveld
Ein ekta harding veit å bruka håve
Eg står framleis ingen jævel i gjeld  x 5

Gå ikkje heim med ein harding
Han vil berre gjera deg sprø
Du kan ikkje rista han av deg
Du kan ikkje hiv'an på sjø x 4

Inn kjem ein bonde frå Dalen
Ut går ein eplekjekk dreng
Eg veit kunsten å ta tyren ved halen
og eg veit at eg har halm i mi seng x 4
Eg veit at heima har eg halm i mi seng

Gå ikkje heim med ein harding
Han vil berre gjera deg sprø
Du kan ikkje rista han av deg
Du kan ikkje hiv'an på sjø x 4

No har eg sjøl ein siderkjellar
Eit glas i fønvind er eit sikkert trekk
Det vert mange lange seine kveldar
For sumarnatta ska 'kje sovast vekk
Sumarnatta ska 'kje sovast vekk x 3
For sumarnatta skal eg drikka vekk

Gå ikkje heim med ein harding
Han vil berre gjera deg sprø
Du kan ikkje rista han av deg
Du kan ikkje hiv'an på sjø x 4

Originaltekst:

Dont go home with your hard-on

I was born in a beauty salon
My father was a dresser of hair
My mother was a girl you could call on
When you called she was always there [Repeat: x5]

Ah but don't go home with your hard-on
It will only drive you insane
You can't shake it (or break it) with your Motown
You can't melt it down in the rain

You can't melt it down in the rain
You can't melt it down in the rain
You can't melt it down in the rain

I've looked behind all of the faces
That smile you down to you knees
And the lips that say, Come on, taste us
And when you try to they make you say Please

When you try to they make you say Please
When you try to they make you say Please
When you try to they make you say Please
When you try to they make you say Please

Ah but don't go home with your hard-on

Here come's your bride with her veil on
Approach her, you wretch, if you dare
Approach her, you ape with your tail on
Once you have her she'll always be there

Once you have her she'll always be there [Repeat: x4]

Ah but don't go home with your hard-on

So I work in that same beauty salon
I'm chained to the old masquerade
The lipstick, the shadow, the silicone
I follow my father's trade

I follow my father's trade
Yes I follow my father's trade
Yes I follow my father's trade
Yes I follow my father's trade

Ah but don't go home with your hard-on
It will only drive you insane
You can't shake it (or break it) with your Motown
You can't melt it down in the rain [Repeats]

SJØLVE LITTLARM-VINNAREN 2019!

Burberrykåpa  

Gjendikta av Kristi Guldberg
(original: ”Famous Blue Raincoat” frå Songs of Love and Hate)


Det er seint i desember, i tussmørket skriv eg
eit brev for å høyre koss livet fer med deg.
Bergen er grått, men eg likar meg betre,
når kjenslene mine blir spegla av vêret.

Eg høyrde du flytta til eit sel, langt innpå fjellet.
Du lever åleine no, har du noko å melde?

Veit du; han kom inn med ein hårlokk frå deg.
Han sa at du gav den til han,
den kvelden du rømde din veg
Kvifor gøymde du deg?

Sist gong me såg deg var du blitt så sliten,
og Burberrykåpa var falma og skiten.
Du stira på ferja som kom kvart kvarter.
Du stod som ei Solveig og venta på Peer.

Du sjenkte min kjære eit sekund av ditt liv,
og då han kom heim var han litt mindre min.

Nett som skjora knabbar du alt det som skin,
røva kjærasten min.
Han kjem søvndrukken inn.
Ber meg helse til deg.

Og kva kan eg svare mi syster, min svikar,
kva kan eg eigentleg sei?
Eg saknar deg ofte, eg tilgjer deg kanskje, er glad at du kryssa min vei.

Om du helsar innom,
ein dag du får tid,
så er udyret sovna, og prinsen sett fri.

Ja, og takk for den børa du tok av han,
du henta fram lyset hans,
det som eg ikkje fann.

Og han kom inn med ein hårlokk frå deg.
Han sa at du gav den til han,
den gongen du rømde din veg.

Beste helsing frå meg.

Originaltekst:

It's four in the morning, the end of December
I'm writing you now just to see if you're better
New York is cold, but I like where I'm living
There's music on Clinton Street all through the evening

I hear that you're building your little house deep in the desert
You're living for nothing now, I hope you're keeping some kind of record

Yes, and Jane came by with a lock of your hair
She said that you gave it to her
That night that you planned to go clear
Did you ever go clear?

Ah, the last time we saw you you looked so much older
Your famous blue raincoat was torn at the shoulder
You'd been to the station to meet every train, and
You came home without Lili Marlene

And you treated my woman to a flake of your life
And when she came back she was nobody's wife

Well I see you there with the rose in your teeth
One more thin gypsy thief
Well, I see Jane's awake
She sends her regards

And what can I tell you my brother, my killer
What can I possibly say?
I guess that I miss you, I guess I forgive you
I'm glad you stood in my way

If you ever come by here, for Jane or for me
Well, your enemy is sleeping, and his woman is free

Yes, and thanks, for the trouble you took from her eyes
I thought it was there for good so I never tried

And Jane came by with a lock of your hair
She said that you gave it to her
That night that you planned to go clear

Sincerely, L Cohen