14/4/2021

Betal med telefonen!

I år vil all betaling på festvalområdet gå føre seg gjennom Ticketco - nærare bestemt ein personleg QR-kode som ein fyller pengar på. Denne QR-koden får ein anten gjennom appen Ticketco Wallet, der ein kan fylla direkte på i appen, eller gjennom eit Ticketco-kort som ein får (gratis) på området og fyller på i eit eige telt der.

I appen trykker du på "Cashless" for å legge inn bankkort (berre fyrste gongen) og vel kva beløp du vil fylle på. Etterpå trykker du "Bruk" for å komme inn på QR-koden din, og betale for det du handlar. Me lovar, det er veldig enkelt!

Me vil allereie no oppmoda alle om å lasta ned appen Ticketco Wallet. Gjennom bruk av denne appen vil ein etter festivalen få automatisk refusjon av påfylte pengar som ikkje er brukt, i tillegg til at den bidreg til mindre kø og meir effektive kjøp. Last ned no og gjer deg klar for Larm!  

Appen finn du her (funkar kun frå mobil).